Radon i din kommune

Hvor i landet er problemet med radon størst?

Omfanget af radonudsivning fra undergrunden er afhængig af, hvor i landet boligen ligger. Således er der konstateret meget begrænset udsivning i boliger beliggende i Vest- og Nordjylland samt i Nordsjælland, mens der f.eks. på Bornholm er høje koncentrationer af radon.

Dansk Radon Måling har som de eneste etableret et opdateret radonkort, der illustrerer radonforekomsterne geografisk på Danmarkskortet, som det ser ud efter kommunesammenlægningerne i 2007. (Kilde: Baseret på Sundhedsstyrelsens radonkort fra 2001)

Få radontestet dit hus for kun 339 kr.